Gebruikersondersteuning

Onze Servicedesk functioneert als eerste aanspreekpunt voor uw gebruikers en verleent de zogenaamde "eerste hulp".

Lees meer...

Pro-actief beheer

Daar waar de Servicedesk een ad-hoc karakter heeft, heeft Systeembeheer juist een structureel en preventief karakter

Lees meer...

IT management

Het is ons streven om te functioneren als uw ICT-afdeling met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden

Lees meer...

Change management

Een “Change” ook wel verbetertraject genoemd, behandelen wij als een projectmatige aanpassing

Lees meer...

Change Management

Regeren is vooruitzien en daarom is Change Management een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van Managed IT. Change Management oftewel verbetertrajecten worden uitgevoerd door onze projectteams.

Een verbetertraject staat nooit op zichzelf en begint met een duidelijke analyse en een ontwerp voor verbeteringen. Deze trajecten mogen de lopende bedrijfsvoering natuurlijk zo min mogelijke belemmeren.

In de uitvoering wordt dan ook vaak gewerkt met een preconfiguratie die na goedkeuring wordt geïmplementeerd. Bij ingrijpende veranderingen maken we gebruik van een testomgeving en acceptatietesten.

Na de implementatie volgt het updaten van de bijbehorende documentatie en worden de Servicedesk en de systeembeheerders geïnformeerd en geïnstrueerd om optimale service te kunnen blijven verlenen richting gebruikers en het pro-actieve beheer.

Karakteristieken van Change management

Een Change (verbetertraject) behandelen wij als een projectmatige aanpassing:

 • Een Change past niet in de agenda van Servicedesk of Systeembeheer en moet de operatie zo min mogelijk verstoren.
 • Dit soort projectmatige aanpassingen kunnen een nieuwe omgeving of een aanpassing van een bestaande omgeving omvatten.
 • Beide vormen doorlopen een vaste aantal stappen met evaluatie momenten en bewaking.

Initiatie

 • Situatieanalyse
 • Project Initiatie Document
 • Afstemming implicaties
 • Interne Kick Off

Uitvoering

 • Preconfiguratie
 • Testomgeving
 • Levering en implementatie
 • Gebruikers begeleiding

Oplevering en overdracht

 • Oplevering en opleverpunten
 • Afronding documentatie
 • Interne instructie Servicedesk
 • Overdracht aan Systeembeheer